Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

pronájem části č. parc. 742/1, MS, Praha 1

Lokalita: Malá Strana, Kampa
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 54 m2
Pořadové číslo: Z 6/2021
Datum zveřejnění: do 8.3.2021

Popis:
Z Á M Ě R


přenechat do pronájmu část pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Malá Strana, Na Kampě 8, Praha 1, resp. místo vyznačené v příloze tohoto záměru, o velikosti 54 m2, společnosti Syner s.r.o., IČ:48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, do 31.01.2022, za účelem umístění ohrazeného staveniště (stavební kontejnery, skladování a manipulace s materiálem a malou stavební mechanizací) pro stavbu "Rekonstrukce a stavební úpravy objektu č.p. 515/8"


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 6.2021.pdf

 UR21_0117.pdf

příloha záměru schema_pronajmu_s_vyznac._dopr._opatreni_pruchodu_odvozu_odpadu.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz