Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Králodvorská 10, č. p. 1084
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 43,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 19/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 1084/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 43,6 m2, poslední využití: prodejna oděvů a potravin, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím uživatelem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


(usnesení číslo UR21_0018 ze dne 12. 1. 2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Králodvorská 10.pdf

 usnesení.pdf

 Králodvorská 10_NJ 102_půdorys.pdf

 Králodvorská 10, n.j. 102 - technický popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz