Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Široká 12, č. p. 64
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 17,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 18/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 64/103 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 17,2 m2, poslední účel nájmu: prodejna klenotů

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0245 ze dne 9. 3. 2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Široká 12_NJ103.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.103 Široká 64_12.pdf

 Široká 64_12_NP103_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz