Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Kožná 4, č. p. 474
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 74,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 17/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 474/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 74,6 m2, stávající účel nájmu: restaurace bez provozu hracích přístrojů (automatů), kolaudovaný stav: café-bar (craperie), nájemní smlouva na dobu určitou od 07.05.2022 do 06.05.2027 s možností opce na 5 let, minimální nájemné ve výši 52.724 Kč/měsíc a za podmínky složení kauce ve výši 158.172 Kč

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 6. 5. 2022), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0283 ze dne 16. 3. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8104742101, specifický symbol IČ


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Kožná 4.pdf

 usnesení.pdf

 Kozna 474_4_NJ102_img20160625_08184941.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz