Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 01.01.2021 do 31.12.2021

Lokalita: Hroznová 5, č. p. 493
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 56,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 16/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

nebytová jednotka číslo 493/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 56,1 m2, nájemce: Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, IČ: 49279131, účel nájmu: reprezentační prodejní galerie, nájemní smlouva na dobu neurčitou,
stávající nájemné ve výši 42.155 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR21_0282 ze dne 16. 3. 2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Hroznová 5.pdf

 usnesení.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz