Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Jungmannova 3, č. p. 17
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 159,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 15/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 17/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 159,8 m2, kolaudovaný stav: kulturní centrum, minimální nájemné ve výši 150 Kč/m2/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 30.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0280 ze dne 16. 3. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8200172101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jungmannova 3.pdf

 usnesení.pdf

 Jungmannova 17_3 - NP 101 - popis.pdf

 Jungmannova 17_3 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz