Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Žitná 29, č. p. 606 (Ve Smečkách 1)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 23,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 21/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 606/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 23,6 m2, pro: David Kolman, účel nájmu: rozšíření zázemí pro prodejnu v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2, Praha 1, minimální nájemné ve výši 3.550 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0302 ze dne 23. 3. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8206062102, specifický symbol IČ


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Žitná 29.pdf

 usnesení.pdf

 Žitná 606_29 - NP 104 - plánek.pdf

 Žitná 606_29 - NP 104 - popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz