Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Opletalova 9, č. p. 917
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 54m2
Pořadové číslo: poř. č. 20/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru


část nebytové jednotky číslo 917/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 54 m2, pro: Palác Fenix, a.s., IČ: 49240382, poslední využití: kadeřnictví, kolaudovaný stav: kancelář, uvedená část jednotky je technologicky propojená se zbylou částí nebytové jednotky (garáže), jiný zájemce musí souhlasit se stavebními úpravami vlastním nákladem

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opletalova 9.pdf

 Opletalova 917_9_caa 54 m2_plánek z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz