Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (část NJ 101_cca 394,5 m2)

Lokalita: Uhelný trh 1, č. p. 420
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 394,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 98/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.10.2020 - 23.11. 2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 420/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 394,5 m2, původní účel nájmu: gastronomický provoz, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let

nebytová jednotka je v současné době obsazená, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1193 ze dne 13.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.11.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Uhelný trh 420_1_část NJ 101_cca 394,5 m2.pdf

 usnesení.pdf

 Uhelný trh 420_1 - NP 101_část - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz