Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 99,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 96/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.10.2020 - 23.11. 2020

Popis:
návrh většinového spoluvlastníka na dočasné snížení nájemného na období 6 měsíců o 15.000 Kč/měsíc

nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 99,6 m2, nájemce: Robert Štíbr, IČ: 74589423, účel nájmu: čistírna oděvů a kůží, stávající nájemné ve výši 50.000 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR20_1190 ze dne 13.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.11.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Myslíkova 17_NP cca 99,6 m2.pdf

 usnesení.pdf

 Myslíkova 1960_17 - NP 903 - plánek.pdf

 Myslíkova 1960_17_foto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz