Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu části č. parc. 196, MS, Praha 1

Lokalita: Malá Strana Praha 1
Schválený nájem: 5,00 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 41/2020
Datum zveřejnění: 16.10.2020 - 3.11.2020

Popis:
Z Á M Ě R
pronájmu části pozemku parc. č. 196, k. ú. Malá Strana, obec Praha (podloubí domu čp. 35, Malostranské nám. 21, Praha 1), o výměře 47,3 m2, s rozmístěním stolků a židlí v souladu s jeho vyznačením uvedeným v příloze tohoto záměru, na dobu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 pro společnost Malostranská beseda, a.s., IČ: 27953921, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 35/21, PSČ 110 00, za cenu 5 Kč/za každý započatý m2 pronajaté plochy/den, s provozní dobou dle platného tržního řádu


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 41.2020.pdf

 UR20_1198.pdf

 UR20_1198_priloha_3.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz