Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

Lokalita: Palackého 718/9
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 8,8m2
Pořadové číslo: UMCP1 466330/2020
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0172 ze dne 16.09.2020


• záměr prodeje části společných prostor o výměře 8 m2 v domě č. p. 718 a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 718/9 v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, k. ú. Nové Město, Praha 1
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 0,8 m2 v domě č. p. 718 a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 vlastníkům bytové jednotky č. 718/10 v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

za podmínky, že bytové jednotky č. 718/9 a 718/10 budou využívány pouze k trvalému bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz