Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Ve Smečkách 2, č. p. 585
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 29,00m2
Pořadové číslo: poř. č. 99/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.10.2020 - 23.11. 2020

Popis:
nebytová jednotky číslo 585/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 29 m2, pro: Mgr. Petr Našic, účel nájmu: sklad - archiv

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1194 ze dne 13.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.11.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Ve Smečkách 2_NJ 102.pdf

 Ve Smečkách 585-2, NP č. 102 Technický popis.pdf

 Ve Smečkách 585_2 - NP 102 - plánek.pdf

 Ve Smečkách 2_NJ č. 102_půdorys.pdf

 usnesení.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz