Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Všehrdova 27 č.p. 430
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 135m2
Pořadové číslo: poř. č. 58/7-8/2020/Z
Datum zveřejnění: 16.07.2020 - 14.08.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 430/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 135 m2, pro: CARMELITA s.r.o., IČ: 27068749,
účel nájmu: občerstvení bez provozu hracích přístrojů (automatů), nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2025 s možností prodloužení o dalších 5 let
nebytový prostor je v současné době obsazený (stávající smlouva do 31. 12. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem (registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0706 ze dne 23.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Všehrdova 430_27_NJ 101_plánek z PV.pdf

 Všehrdova 430_27_NJ 101_foto.pdf

 Všehrdova 27.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz