Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. - záměr prodeje části spol. prostor

Lokalita: Anenská 220/13
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 

Popis:
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 1,6 m2 v domě č. p. 220 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše k. ú. Staré Město, Praha 1 vlastníku bytových jednotek č. 220/1 a 220/2 v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, Praha 1
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 1,6 m2 v domě č. p. 220 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše k. ú. Staré Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 220/8 v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, Praha 1
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 1,6 m2 v domě č. p. 220 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše k. ú. Staré Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 220/9 v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, Praha 1
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 1,6 m2 v domě č. p. 220 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše k. ú. Staré Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 220/12 v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, Praha 1

a to za podmínky závazku žadatelů, že bytové jednotky č. 220/1, 220/2, 220/8, 220/9, 220/12 budou využívány výhradně k trvalému bydlení a že nebudou využívány ke krátkodobému ubytování

usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 UZ20_0156 ze dne 16.06.2020
Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz