Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101_cca 106,5 m2

Lokalita: Opletalova 9, č. p. 917
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 106,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 56/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 917/101 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 106,5 m2, pro: BLW s.r.o., IČ: 26727081, kolaudovaný stav: kancelář, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opletalova 9_část NJ 101_cca 106,5 m2.pdf

 Opletalova 917_9_cca 106,5 m2_plánek z PV.pdf

 Opletalova 917_9_část NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz