Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: 28. října 7, č. p. 373
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 455,30m2
Pořadové číslo: poř. č. 55/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 373/101 v 1. podzemním, 1. a 2. nadzemním podlaží domu, výměra 455,3 m2, kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna, stávající účel nájmu: obchod s oblečením – prodejna a v části nebytové jednotky ve 2. nadzemním podlaží domu kavárna s občerstvením
(předchozí nájem byl ukončený dohodou ke dni 30.06.2020)

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0677 ze dne 15.06.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 28. října 7.pdf

 usnesení.pdf

 Tech. popis_28. října, NP 101.pdf

 Vymezení jednotky.jpg

 28. rijna 7_planek_1.patro.jpg

 28. rijna 7_planek_prizemi.jpg

 28. rijna 7_planek_suteren.jpg

 28. rijna 7_Plánek1.jpg

 28. rijna 7_Plánek2.jpg

 28. rijna 7_Plánek3.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz