Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 22,1m2
Pořadové číslo: poř. č.59/7-8/2020/Z
Datum zveřejnění: 16.07.2020 - 14.08.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 40/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 22,1 m2, kolaudovaný stav: prodejna dárkových předmětů, stávající účel nájmu: prodej dárkových předmětů s pražskými motivy a prodej pragensií s malostranskou tematikou, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 11. 2020, aktuální nájemné ve výši 1.257.888 Kč/rok), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem
(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0707 ze dne 23.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Mostecká 40_26_NJ 102_plánek z PV.pdf

 Mostecká 40_26_NJ 102_foto.pdf

 Mostecká 26_NJ 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz