Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Řetězová 7, č. p. 224
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 219m2
Pořadové číslo: poř. č. 62/7-8/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.07.2020 - 21.08.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 224/101 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 219 m2, pro: KLINIKA DR. SVOBODY, IČ: 61378941, účel nájmu: ordinace, a to po dobu rekonstrukce nebytové jednotky číslo 221/104 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 221, k. ú. Staré Město Liliová 13

(usnesení číslo UR20_0748 ze dne 30.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Řetězová 7.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.101,2 Řetězová 224_7.pdf

 plánek NP č.101,2 Řetězová 224_ 7.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz