Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Lodecká 1, č. p. 2112
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 11,96m2
Pořadové číslo: poř. č. 65/8/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.08.2020 - 01.09.2020

Popis:
nebytový prostor – garážové stání ev. číslo 103.6 – stání č. 6 ve 2. podzemním podlaží domu, výměra 11,96 m2
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


(usnesení číslo UR20_0808 ze dne 21.07.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka: do nabídky uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž)
Související dokumenty:
 Lodecká 1.pdf

 usnesení.pdf

 Technický popis Lodecká 1 garážové stání.pdf

 Lodecká 1_2112_č. 103.6_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz