Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Karoliny Světlé 7, č. p. 1018
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 73,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 67/8/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.08.2020 - 01.09.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1018/103 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 73,4 m2, pro: Jana Krischke, doba nájmu určitá 5 let s možností 5 leté opce, minimální nájemné ve výši 150 Kč/m2/měsíc, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0821 ze dne 21.07.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Karoliny Světlé 7.pdf

 usnesení.pdf

 Karoliny Svetle 1018_7_NJ 103_plánek PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz