Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garážová stání

Lokalita: Klimentská 21, č. p. 2061
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 73/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 04.08.2020 - 02.09.2020

Popis:
73a/8-9/2020/Z:
část nebytové jednotky číslo 2061/915 v 1. podzemním podlaží,
výměra 11 m2, účel nájmu: garážové stání č. 915.5

73b/8-9/2020/Z:
část nebytové jednotky číslo 2061/916 v 1. podzemním podlaží,
výměra 7 m2, účel nájmu: garážové stání č. 916.4 (vhodné pro motorku)

73c/8-9/2020/Z:
část nebytové jednotky číslo 2061/916 v 1. podzemním podlaží,
výměra 7 m2, účel nájmu: garážové stání č. 916.6 (vhodné pro motorku)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.09.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka: do nabídky uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž)
Související dokumenty:
 Klimentská 21_garážová stání.pdf

 Popis NP č.915,5 (část 915 )Klimentská 2061_21.pdf

 Klimentská 2061_21_plánek 915.5.pdf

 Popis NP č.916,4 (část 916 )Klimentská 2061_21.pdf

 Klimentská 2061_21_plánek 916.4.pdf

 Popis NP č.916,6 (část 916 )Klimentská 2061_21.pdf

 Klimentská 2061_21_plánek 916.6.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz