Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garáž

Lokalita: Petrská 24, č. p. 1161
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 60,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 72/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 04.08.2020 - 02.09.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1161/101 v 1. nadzemním podlaží,
výměra 60,30 m2, účel nájmu: garáž
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.09.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka: do nabídky uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž)
Související dokumenty:
 Petrská 24_NJ 101.pdf

 Petrská 1161_24_NJ 101_technický popis.pdf

 Petrská 1161_24_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz