Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru - zakladač

Lokalita: Benediktská 13, č. p. 1100
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 70/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 04.08.2020 - 02.09.2020

Popis:
zakladač – parkovací místo v části nebytové jednotky číslo 1100/103

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.09.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka: do nabídky uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž)
Související dokumenty:
 Benediktská 13.pdf

 Technický popis Benediktská 13 - zakladač.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz