Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Liliová 14, č. p. 946
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 48,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 68/8/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.08.2020 - 01.09.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 946/103 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 48,3 m2, stávající účel nájmu: úniková hra – tematická skupinová intelektuální hra, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0822 ze dne 21.07.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Liliová 14.pdf

 usnesení.pdf

 Liliová 946_14_NJ 103_Technický popis.pdf

 Liliová 14, n.j. 103, půdorys.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz