Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Týnská ulička 2, č. p. 628
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 29,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 66/8/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.08.2020 - 01.09.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 628/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 29,7 m2, kolaudovaný stav: sklad
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


(usnesení číslo UR20_0812 ze dne 21.07.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Týnská ulička 2.pdf

 usnesení.pdf

 Týnská ulička 628_2 NP 102_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz