Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Navrátilova 16, č. p. 1334
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 37,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 75/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 27.08.2020 - 25.09.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru )prodloužení nájemní smlouvy)

nebytová jednotka číslo 1334/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 37,5 m2, stávající účel nájmu: pánské holičství – kadeřnictví, prodej zboží s tím související, nájemní smlouva na dobu neurčitou, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 11. 2020) proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0880 ze dne 11.08.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Navrátilova 16.pdf

 usnesení.pdf

 Navrátilova 1334_16 - NP 104 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz