Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_Pařížská 98/17

Lokalita: Pařížská 17, č. p. 98
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 130m2
Pořadové číslo: poř. č. 80/9/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.09.2020 - 30.09.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 98/102 o výměře cca 93,9 m2 a nebytové jednotky číslo 98/103 o výměře cca 35 m2, a to dle přiložených „Zásad záměru na pronájmu“ a v návaznosti na usnesení číslo UR20_0884 ze dne 11.08.2020

Příloha: „Zásady záměru pronájmu“


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.10.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Dle čl. V. odst. 3 "Zásad" se otevírání nabídek uskuteční dne 07.10.2020 v 9:30 hodin, 4. patro, č. dv. 403
Související dokumenty:
 Pařížská 17.pdf

 Zásady záměru Pařížská 17.pdf

 usnesení.pdf

 Pařížská 98_17_NJ 102,103_aktuální půdorysný zákres.jpg

 foto Parizska 98_17_NP 102,103.png


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz