Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102

Lokalita: Benediktská 6, č. p. 688
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 126,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 79/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 27.08.2020 - 10.09.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru (jedná se o prodloužení stavebních úprav havarijního stavu)

nebytová jednotka číslo 688/102 o výměře cca 126 m2 ve 2. podzemním podlaží domu, pro: Společenství vlastníků jednotek domu Benediktská 688/6 – Praha1, IČ: 27166279, účel nájmu: stavební úpravy havarijního stavu kanalizační přípojky, a to na dobu určitou do 15. 10. 2020 a za podmínky po skončení stavebních úprav uvedení prostoru do původního stavu

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 11.09.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení na 29 dní.pdf

 Benediktská 6.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz