Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr nájmu části pozemku parc. č. 196, k.ú. Malá Strana, Praha 1

Lokalita: podloubí domu čp.35, Malostrnské nám. 21
Schválený nájem: 5,00 
Plocha: 47,3m2
Pořadové číslo: UMCP1 361594//2020/BL/30
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr nájmu části pozemku parc. č. 196, k. ú. Malá Strana, obec Praha (podloubí domu čp. 35, Malostranské nám. 21, Praha 1), o výměře 47,3 m2, s rozmístěním stolků a židlí v souladu
s jeho vyznačením uvedeným v příloze tohoto záměru, na dobu:

od 29. 03. 2021 (včetně) do 31. 10. 2021 (včetně),
od 04. 04. 2022 (včetně) do 30. 10. 2022 (včetně),
od 03. 04. 2023 (včetně) do 29. 10. 2023 (včetně),
od 25. 03. 2024 (včetně) do 27. 10. 2024 (včetně),
od 01. 04. 2025 (včetně) do 26. 10. 2025 (včetně),

společnosti Malostranská beseda, a.s., IČ: 27953921, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 35/21, PSČ 110 00, za cenu 5 Kč/za každý započatý m2 pronajaté plochy/den, s provozní dobou dle platného tržního řádu,

v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR_0920 ze dne 11. 8. 2020
Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do záměru v době jeho zveřejnění přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz