Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr změny smlouvy o výpůjčce č. 2017/1152 ze dne 10.10.2017

Lokalita: Hradčany-Na baště sv. Tomáše
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 178m2
Pořadové číslo: UMCP1 361785/2020/BL/32
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr změny smlouvy o výpůjčce č. 2017/1152 ze dne 10. 10. 2017 uzavřené mezi půjčitelem: Městská část Praha 1 a vypůjčitelem: vlastníky bytových jednotek v domě čp. 230, Na baště sv. Tomáše 230/7, Praha 1, která spočívá v prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 680, k. ú. Hradčany, Praha 1, o výměře 178 m2, od 17. 10. 2020 do 16. 10. 2025

v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR_0921 ze dne 11. 8. 2020
Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do záměru v době jeho zveřejnění přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz