Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Růžová 16, č. p. 1522
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 136,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 81/9-10/2020/Z
Datum zveřejnění: 07.09.2020 - 06.10.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1522/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 136,9 m2, stávající účel nájmu: prodejna školních potřeb, pomůcek a učebnic, kancelářských potřeb a hraček, informační dispečink, sběrna oprav výpočetní techniky, včetně repase pásek a sběrna Sazky – Sporty, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0969 ze dne 25.08.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.10.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Růžová 16.pdf

 usnesení.pdf

 Plánek NP č.101 Růžová 1522_16.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz