Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Biskupská 6, č. p. 1140
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 40,40m2
Pořadové číslo: poř. č. 86/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 09.09.2020 - 08.10.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1140/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 40,40 m2, pro: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Biskupská 1140/6, Praha 1, IČ: 27145794, účel nájmu: prostor sloužící obyvatelům domu, a to jako klubovna pro děti žijící v domě, částečně jako skladovací prostor pro kola, kočárky a invalidní vozíky a skladovací prostor pro dokumenty SVJ


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 12.10.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Biskupská 6_NJ 101.pdf

 Biskupská 1140_6_NJ 101_technický popis.pdf

 Biskupská 1140_6_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz