Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: V Kolkovně 8, č. p. 910
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 478,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 85/9-10/2020/Z
Datum zveřejnění: 14.09.2020 - 13.10.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 910/101 o výměře 478,4 m2
v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu,
a to dle přiložených „Zásad záměru pronájmu“

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.10.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 V Kolkovně 8_NJ 101.pdf

 V Kolkovně 8_zásady záměru.pdf

 plánek NJ 101 V Kolkovně 910_8.pdf

 Oznámení veřejnosti.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz