Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104)

Lokalita: Dušní 2, č. p. 924
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 95,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 83/9-10/2020/Z
Datum zveřejnění: 07.09.2020 - 06.10.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 924/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 95,3 m2, kolaudovaný stav: prodejna, stávající účel nájmu: provozování luxusního obchodu s golfovým vybavením značky Honma a golfovým oblečením značky J. Lindenbert, stávající nájemné: 1.394.712 Kč/rok, změna účelu nájmu na obchod „Luxusní balené lahůdky“

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.10.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Dušní 2_NJ 104.pdf

 usnesení.pdf

 Dušní 924_2_plánek NP č. 104.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz