Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Ve Smečkách 17, č. p. 1312
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 120m2
Pořadové číslo: poř. č. 92/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 13.10.2020 - 11.11.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 1312/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 120 m2, pro: BONA o.p.s., IČ: 257325587, účel nájmu: zajištění chráněného pracoviště pro lidi s duševním onemocněním, sociální rehabilitací pro lidi s duševním onemocněním, nabídka kurzů z textilní a sklářské dílny pro místní komunitu

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1116 ze dne 30.09.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.11.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Ve Smečkách 17_část NJ 101.pdf

 usnesení.pdf

 Ve Smečkách 1312_17_část NJ 101_planek.pdf

 Ve Smečkách 1312_17_část NJ 101_planek vč. výměr.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz