Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_garážové stání 908.1

Lokalita: Samcova 3, č. p. 2125
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 13,75m2
Pořadové číslo: poř. č. 90/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 09.10.2020 - 09.11.2020

Popis:
nebytový prostor – garážové stání ev. číslo 908 (908.1)
ve 3. podzemním podlaží domu o výměře cca 13,75 m2,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1113 ze dne 30.09.2020)

Poznámka: do nabídky k záměru uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž). Rovněž upozorňujeme, že MČ Praha 1 preferuje pro případ pronájmu garáže občany MČ Praha 1 a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitouPodrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 10.11.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Samcova 3_garáž.stání 908.1.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz