Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (prodloužení nájemních smluv)

Lokalita: Opletalova 20, č. p. 928
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 66+31,30m2
Pořadové číslo: poř. č. 89/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 05.10.2020 - 03.11.2020

Popis:
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu (nebytová jednotka číslo 105) výměra cca 62 m2, stávající účel nájmu: provozování fast foodu (rychlého občerstvení), kolaudovaný stav: rychlé občerstvení,

nebytový prostor v mezaninu domu (nebytová jednotka číslo 106) výměra cca 31,30 m2, stávající účel nájmu: skladové prostory ke stávající provozovně – fast – food, sociální zázemí hostů a personálu, kolaudovaný stav: zázemí WC a šatna zaměstnanců, WC pro hosty,

oba prostory jsou v současné době obsazené, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1076 ze dne 15.09.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 05.11.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opletalova 20.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz