Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu

Lokalita: Melantrichova 13, č. p. 464
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 64,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 88/9-10/200/Z
Datum zveřejnění: 25.09.2020 - 26.10.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 464/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 64 m2, stávající účel nájmu: prodej dřevěných hraček, loutek, výrobků ze dřeva, dárkových a upomínkových předmětů vycházejících z tradic našich zemí a Prahy, keramiky, skla (parfémové flakony, skleněná těžítka, ikony a korále) a doplňkový prodej (baterie, deštníky, filmy do fotoaparátů, mapy, knihy o Praze), kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru, doba nájmu určitá do 30. 11. 2025 + 5 let opce, nebytová jednotka je v současné době obsazená, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1046 ze dne 08.09.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.10.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka:
Informační kancelář: Čt 8:00 – 11:00 hod. (pouze podatelna v informační kanceláři)
Související dokumenty:
 Melantrichova 13.pdf

 usnesení.pdf

 Melantrichova 464_13-NP 101.pdf

 Melantrichova 464_13-NP 101_popis z PV.pdf

 Melantrichova 464_13_NJ 101_plánek z PV.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz