Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu

Lokalita: Národní 20, 22, č. p. 116, 1987
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 928,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 87/9-10/2020/Z
Datum zveřejnění: 25.09.2020 - 26.10.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 116/107 ve 2. nadzemním podlaží domu, celková výměra 660,1 m2, pro stávajícího nájemce: Národní CL s.r.o., IČ 05434785, stávající účel nájmu: restaurace, café restaurant a klub, nájemní smlouva na dobu určitou do 15. 12. 2025 + 5 let opce,
nebytová jednotka číslo 1987/103 ve 2. nadzemním podlaží domu, celková výměra 268,6 m2, pro stávajícího nájemce: Národní CL s.r.o., IČ 05434785, stávající účel nájmu: kavárna a kulečník, nájemní smlouva na dobu určitou do 15.12.2025 + 5 let opce,

obě nebytové jednotky jsou v současné době obsazené, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1045 ze dne 08.09.2020)

UPOZORNĚNÍ (doplněno 9.10.2020):
VNITŘNÍ VYBAVENÍ NA FOTOGRAFIÍCH NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍZENÉHO PROSTORU, JE MAJETKEM STÁVAJÍCÍHO NÁJEMCE,ZÁMĚR JE ZVEŘEJNĚN Z DŮVODU ZMĚNY DOBY NÁJMU. V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PRONÁJMU, BUDE ZOBRAZENÉ VYBAVENÍ ODSTRANĚNO.


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.10.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Poznámka:
Informační kancelář: Čt 8:00 – 11:00 hod. (pouze podatelna v informační kanceláři)
Související dokumenty:
 Národní 20,22.pdf

 usnesení.pdf

 Národní 116_20 - NP 107 - plánek.pdf

 Národní 1987_22 - NP 103 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz