Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. (rozšíření nájemní smlouvy)

Lokalita: Řásnovka 4, č. p. 781
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 48,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 94/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 13.10.2020 - 11.11.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 781/103 ve 2. nadzemním podlaží domu, celková výměra 48,4 m2, stávající účel nájmu: pracovna, kolaudovaný stav: ateliér, o osobu Zuzany Nešporové, IČ: 13830023, účel nájmu: keramická dílna s výtvarnou výchovou dětí

nebytová jednotka je v současné době obsazená (nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1119 ze dne 30.09.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.11.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Řásnovka 4.pdf

 usnesení.pdf

 Řásnovka 781_4_NJ 103_technický popis.pdf

 Řásnovka 781_4_NJ 103_půdorys.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz