Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemních smluv)

Lokalita: Nebovidská 2, č. p. 462
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 141,8+9,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 93/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 13.10.2020 - 11.11.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 462/101 v 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 141,8 m2, účel nájmu: klubové prostory „Residence Nosticova“ bez provozu hracích přístrojů (automatů), současný nájemce (postupitel): ALCHYMIST, s.r.o., IČ: 25149148, budoucí nájemce (postupník): Jana Investments, spol. s r.o., IČ: 45315493

nebytová jednotka číslo 462/102 v 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 9,1 m2, účel nájmu: sklad prázdných obalů a úložný prostor pro odpadové kontejnery, současný nájemce (postupitel): ALCHYMIST, s.r.o., IČ: 25149148, budoucí nájemce (postupník): Jana Investments, spol. s r.o., IČ: 45315493

obě nebytové jednotky jsou v současné době obsazené (nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)
(usnesení číslo UR20_1118 ze dne 30.09.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.11.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Nebovidská 2.pdf

 usnesení.pdf

 Nebovidská 462_2_PV.pdf

 Nebovidská 462_2_NJ č. 101.pdf

 Nebovidská 462_2_NJ č. 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz