Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy N-2010/0909

Lokalita: Dušní 2, č. p. 924
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 104,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 95/10-11/2020/Z
Datum zveřejnění: 13.10.2020 - 11.11.2020

Popis:
Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu smlouvy N-2010/0909 o nájmu nebytové jednotky č. 924/101 v domě, uzavřené se společností Beata Rajská – design s.r.o., IČ: 26242222 tak, že nájemné na dobu od října 2020 do března 2022 snižuje na 461.184 Kč/rok, tj. 50 % stávajícího nájemného, a to za podmínky, že se nájemce vzdá případných nároků na vypořádání zhodnocení, které mohou vyplynout z investic, jež nájemce ke dni přijetí usnesení do předmětu nájmu vložil

(usnesení číslo UR20_1121 ze dne 30.09.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.11.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Dušní 2_NJ č. 101.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP 101_924_Dušní 2.pdf

 Dušní 924_2_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz