Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 1994/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 pro umístění lešení

Lokalita: Navrátilova 12 - dorní trakt
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 11,4m2
Pořadové číslo: UMCP1 257578/2019/BL/019
Datum zveřejnění: 28. 6. 2019 - 15. 7. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 1994/3, k. ú. Nové Město, Praha 1, resp. plochy pro umístění lešení na části domku bez čp., který je součástí pozemku parc. č. 1994/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Navrátilova 12), v rozsahu 11,4 m2 vyznačeném v příloze tohoto záměru, pro Společenství vlastníků jednotek domu Navrátilova 14, čp. 1527 Praha 1, IČ: 24755311, v období od 08. 08. 2019 do 31. 10. 2019

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0656 ze dne 25. 06. 2019


Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
plánek schéma.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz