Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 146/302 v 1.NP o výměře 129,8 m2 v domě Ostrovní 16 č.p.146

Lokalita: Ostrovní 16 č.p.146
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 129,8m2
Pořadové číslo: 17/6-7/2019/Z
Datum zveřejnění: 11. 6. 2019 - 11. 7. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka číslo 146/302 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 129,8 m2, nájemce: Mg.A. Francová, IČ 10177396 (postupitel), pro: HAF z.s., IČ 26628295 (postupník), účel nájmu: pořádání volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých občanů, nájemní smlouva na dobu neurčitou a za podmínky navýšení nájemného.

Usnesení číslo UR19_0569 ze dne 4. 6. 2019.

INFORMACE
k záměru poř. č. 17/6-7/2019/Z

Vyjádření k uvedenému záměru je nutné podat
nejpozději do 12. 7. 2019 do 12:00 hodin
přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz