Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (pronájem pozemku - deponování materiálu pro opravu fasády)

Lokalita: Navrátilova 11
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 294030/2019/BL/022
Datum zveřejnění: 25. 7. 2019 - 20. 8. 2019

Popis:
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze, záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2018/2, k. ú. Nové Město, Praha 1, o výměře 8,4 m2, v místě vyznačeném ve schématu s legendou pod číslem 2 a 4, uvedeném v příloze tohoto záměru, za cenu 10 Kč/za každý započatý m2 pronájmu/den, za účelem deponování materiálu pro zateplení a opravu fasády domu čp. 1421, Navrátilova 11, Praha 1, to v období od 10. 09.2019 do 30. 09.2019 v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0706 ze dne 16. 7. 2019

Podrobnosti:
Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.
Související dokumenty:
 záměr pronájmu .pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz