Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. (rozšíření účelu nájmu)

Lokalita: Spálená 4
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 293979/2019/2019/BL/021
Datum zveřejnění: 25. 7. 2019 - 20. 8. 2019

Popis:
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze záměr rozšíření účelu smlouvy č. CES 2015/1091 ze dne 30. 6. 2017 o zřízení staveniště a zbudování stavebního výtahu na části pozemku parc. č. 745 k. ú. Nové Město, Praha 1, které bude zřízeno v souvislosti s rekonstrukcí střechy domu Diamant - čp. 82, Spálená 4, Praha 1, pro období od 01. 03. 2020 do 31. 12. 2020, a to bez dalších smluvních změn v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0707 ze dne 16. 07. 2019.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr rozšíření účelu nájmu na omezenou dobu.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz