Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (snížení nájemného)

Lokalita: Zlatnická 8, č. p. 1129, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 324,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 20/7-8/2019/Z
Datum zveřejnění: 04.07.2019 - 02.08.2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na snížení nájemného za užívání nebytové jednotky č. 1129/101 v 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží z 761.724 Kč/rok na 638.305 Kč/rok. Důvodem je žádost stávajícího nájemce. Nebytová jednotka o výměře 324,6 m2 je užívána jako prodejna drogerie. Smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

usnesení číslo UR19_0645 ze dne 25. 6. 2019

Podrobnosti:
Vyjádření k záměru je nutné podat nejpozději do 5. 8. 2019 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
Související dokumenty:
Zlatnická 8_záměr Zlatnická 8.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz