Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 654/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 pro umístění lešení

Lokalita: Masná 18
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: max 45m2
Pořadové číslo: UMCP1 257676/2019/BL/020
Datum zveřejnění: 28. 6. 2019 - 15. 7. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky části pozemku parc. č. 654/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 (Masná 18) pro Vyšší odbornou školu a střední průmyslovou školu dopravní, Praha 1, Masná 18, pro stavbu lešení za účelem opravy fasády domu Masná 18, v max. délce 30 m a šířce 1,5 m, v místě vyznačeném v příloze tohoto záměru, a záměr výpůjčky zbývající části tohoto pozemku k využití při stavbě a demontáži lešení, a to vše v období od 12. 8. 2019 do 15. 10. 2019.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0654 ze dne 25. 06. 2019


Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
plánek schéma.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz