Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v 1.NP o výměře 14,6 m2 nebytová jednotka číslo 325/108 v domě Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12)

Lokalita: Karoliny Světlé 31 č.p.:325 (Smetanovo nábřeží 12)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 14,6m2
Pořadové číslo: 9/3-4/2019/Z
Datum zveřejnění: 15.3.2019 - 15.4.2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru nebytová jednotka číslo 325/108 v 1. nadzemním podlaží ve dvoře domu, výměra 14,6 m2, účel nájmu: sklad, nájemní smlouva na dobu neurčitou.

KAUCE ve výši 10.000 Kč
-----------------------

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny,
číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8103251902,
specifický symbol: IČ

Usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR190184 ze dne 5. 3. 2019.

Podrobnosti:
Nabídky k tomuto záměru je nutné podat nejpozději do 16.4.2019 do 12:00 přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

DĚKUJEME !!
Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_NJ_325-108_Karoliny_Světlé_31-Smetanovo_nábřeží_12.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz